Create better lessons quicker
กระต่ายขาเดียว - ยืนกรานไม่ยอมรับผิด ฉันไม่ได้ทำ ฉันเปล่านะ, เข้าด้ายเข้าเข็ม - กำลังคับขันเวลากำลังสำคัญ ถ้าพลาดหรือมีอะไรมาขัดจังหวะจะเสียการ, ตำข้าวสารกรอกหม้อ - ทำพอให้เสร็จไปแค่ครั้งหนึ่ง ๆ พอพรุ่งนี้จะเอา ค่อยทำใหม่, พบไม้งามเมื่อขวานบิ่น - พบหญิงสาวที่ถูกใจ เมื่อแก่แล้ว, สอนจระเข้ให้ว่ายน้ำ - สอนสิ่งที่เขารู้ดีหรือถนัดอยู่แล้ว, เอามะพร้าวห้าวไปขายสวน - แสดงความรู้หรืออวดรู้กับผู้ที่รู้เรื่องดีกว่า, พบไม้งามเมื่อขวานบิ่น - พบหญิงสาวที่ถูกใจ เมื่อแก่แล้ว, ตักน้ำรดหัวตอ - แนะนำเท่าไร พร่ำสอนเท่าไร ก็ไม่ได้ผล, ชั่วช่างชี ดีช่างสงฆ์ - พระสงฆ์จะประพฤติตัวอย่างไรก็เรื่องของท่าน ท่านก็ได้รับผลกรรมเอง, ขายผ้าเอาหน้ารอด - ยอมเสียสละของสำคัญของตนเพื่อรักษาชื่อเสียงตนเอาไว้,

เรียงคำสลับอักษร

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives