A vizen áthaladván szárazon, és az egyiptomi fogságból kiszabadulván, fölkiálta Izrael: A mi szabadító Istenünket dicsőítsük! - Paraklisz részlet, "Az igazság szabaddá tesz benneteket." - Jn 8,32, "Ahol az Úr Lelke, ott a szabadság." - 2Kor 3, 17, "Mert ti testvéreim, szabadságra vagytok elhívva; csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak". - Gal 5,13, "Ő teremtette a kezdet kezdetén az embert, és saját döntése hatalmába adta. Módodban áll, hogy megtartsd a parancsokat, hogy hűséges légy, megvan a hatalmad." - Sir 15,15, Társfelelősség - Felelősek vagyunk egymás iránt. ,

Papp Milkós: Krisztus erkölcsi követése

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?