Create better lessons quicker
архивиране - процес,при който се създава копия на файлове върху носител на информация, централният процесор се състои от - АЛУ, УУ, регистри, RАМ - работна памет, изходни устройства - монитор, принтер, плотер, тонколони,

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives

c