Create better lessons quicker
1) Wymień odmienne części mowy.  2) Przez co odmienia się czasownik? 3) Przez co odmienia się przymiotnik? 4) Przez co odmienia się rzeczownik? 5) Czym się różni forma prosta od złożonej czasownika w czasie przyszłym? 6) Bezokolicznik to forma osobowa czy nieosobowa? 7) Zamknięto, planuje się, zrobiliśmy - wskaż formy osobowe i nieosobowe czasownika. 8) Wymień tryby czasownika. 9) Czy rzeczownik odmienia się przez rodzaje? 10) Czym się różnią rzeczowniki własne od pospolitych? 11) Podaj rzeczownik, który występuje tylko w liczbie pojedynczej.  12) Podaj rzeczownik, który występuje tylko w liczbie mnogiej. 13) Podaj rzeczownik, którego liczba pojedyncza jest identyczna w każdym przypadku gramatycznym. 14) Wskaż oboczność w wyrazach noga-nodze, brat-bracie, mama-mamie. 15) Wymień wszystkie tematy w wyrazie "stół". 16) Podaj liczbę mnogą dla wyrazów: a) cudzy sąsiad b) stanowczy szef 17) Wymień stopnie przymiotnika. 18) Wymień przymiotnik, którego nie można stopniować. 19) Wymień trzy sposoby stopniowania. 20) Podaj rodzaje liczebników i przykłady do nich. 21) Podaj odmianę liczebnika głównego.  22) Podaj odmianę liczebnika porządkowego. 23) Podaj odmianę liczebnika zbiorowego. 

Odmienne części mowy klasa 6

Switch template

Interactives

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Similar activities from Community

Switch template

Interactives