Create better lessons quicker
Doğru: Bir ekosistemdeki bitki ve hayvan türlerinin çeşitliliğine biyoçeşitlilik denir., Kangal köpeği ülkemize ait bir biyoçeşitliliktir., Moa kuşu insan faaliyetleri sonucu nesli tükenen canlılardandır., İnsan nüfusunun aşırı artması çevre kirliliğini de beraberinde getirir., Su kirliliği bitkilerin gelişimini engeller., Çevreyi temiz tutmak, temizlemekten daha kolaydır., Hava kirliliği sonucunda asit yağmurları oluşur., Doğada meydana gelen, can ve mal kaybına neden olan olaylara doğal afetler denir., Ülkemizde heyelan yaygın olarak Karadeniz Bölgesi'nde görülür., Yol ve kazı çalışmaları heyelan riskinin çok olduğu yerlere yapılmamalı., Ağrı Dağı, Nemrut Dağı ve Erciyes ülkemizde  bulunan volkanik dağlardır., Volkanik patlama ile yeryüzüne çıkan magmaya lav denir., Kuvvetli rüzgarların deniz suyunu karaya doğru hareket ettirmesi sele sebep olabilir., Yanlış: Toprak yapısı, iklim şartları ve yeryüzü şekilleri biyoçeşitliliği etkilemez., Küresel iklim değişikliği biyoçeşitliliği arttırır., Kunduz, ülkemizde yaşayan nesli tükenme tehlikesinde olan canlılardandır., Ülkemizde bütün bitki türleri bulunmaktadır., Sadece canlı varlıkların denge içerisinde bulundukları ortama çevre denir., Su kirliliği, karadaki ve sudaki biyoçeşitliliği arttırır., Hava kirliliği doğal dengeyi bozmaz., Volkanik patlama yıkıcı doğa olayı değildir., Ana depremden önce gelen küçük sarsıntılara artçı deprem denir., Deprem çantası deprem sırasında hazırlanmalıdır., Saatteki hızı 120 km'den küçük olan rüzgarlara kasırga denir., Tarım ilaçlarının, deterjanların ve kimyasalların fazla kullanılmasıyla biyoçeşitlilik artar,

İnsan ve Çevre (5. sınıf)

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives