Create better lessons quicker
1) Miből készült az oklevél? a) libabőr b) kutyabőr c) birkabőr d) szarvasmarhabőr 2) Mivel írták az okleveleket? a) nádpálca b) rostiron c) palavessző d) lúdtoll 3) Hol készültek az oklevelek? a) levéltár b) kancellária c) könyvtár d) királyi palota 4) Ki a veszprémi székesegyház védőszentje? a) Szent György b) Szent Anna c) Szent Miklós d) Szent Mihály e) Boldog Gizella f) Szent István 5) Miből készül a pecsét? a) gyurma b) viasz c) fa d) ólom 6) Ki volt a káptalan elöljárója? a) éneklőkanonok b) őrkanonok c) olvasókanonok d) prépost e) püspök f) esperes 7) Hogyan nevezzük a pápai oklevelet? a) bulla b) armalis c) privilegium d) patens

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives