Create better lessons quicker
Szent Erzsébet - Férje halála után kolostorba vonul, betegeket ápol, szegényeket támogat., Szent Margit - Apja fogadalomból apácának adja. Veszprémben, majd a Nyulak szigetén élt., Szent Kinga - Hozományát új hazája újjáépítésére fordítja. A lengyelek szentként tisztelik., Piroska - A bizánci császár felesége lett, a keleti egyház ma is szentként tiszteli.,

Árpád-házi szentek

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives