Create better lessons quicker
Govoriti - Glagol, Gledati - Glagol, Knjiga - Imenica, Šargarepa - Imenica, Šaren - Pridjev, Tamo - Zamjenica, On - Zamjenica, Lijepa - Pridjev, Glas - Najmanja jezička jedinica koja nema značenje, A, E, I, O, U - Samoglasnici, J, V, R, L, LJ, M, N, NJ - Sonanti, B, C, D, DŽ, Đ, F, H - Suglasnici, Imenice - Imenuju bića predmete pojave, Glagoli - Označavaju radnju, stanje i zbivanje, Pridjevi - Kazuju (opisuju) kakvo je, čije je, od čega je šta, Zamjenice - Zamjenjuju imenice, Igrati - Glagol, Čudna jada... - ...od Mostara grada, Sevdalinka - Narodna lirska pjesma, Umjetnička (pisana) književnost - Ima pisca, Narodna (usmena) književnost - Nema pisca, Književnost - Grana umjetnosti; izražajno sredstvo riječ ili jezik, Podjela književnosti prema nastanku - Umjetnička i narodna, Narodna književnost može biti - U stihu i u prozi, U stihu - Lirske pjesme, sevdalinke, balade, uspavanke, tužbalice..., U prozi - Bajke, basne, pripovijetke, anegdote...,

Glasovi i ostalo gradivo

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives