Create better lessons quicker
דבר שאהבתי השבוע הזה, דבר שהפחיד אותי , דבר ששמח אותי , דבר שאני גאה שעשיתי, מה אתה רוצה לומר לחבריך בכיתה , דבר שעשית ואתה מתחרט, איזה שיעור הכי משעמם , האם אתה מתגעג לבית הספר, מה היא המתנה שאתה רוצה לקבל, ת, בקש סליחה ! ממי ולמה, דבר שגרם לי לבכות, דבר שעשיתי וגרם לי להיות רגוע , באיזה שיעורים נתקלת בקושי שבוע שעבר, למי תגיד תודה ולמה , למי תגיד שאלוהים יסלח לך ולמה .

Switch template

Interactives

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Similar activities from Community

Switch template

Interactives