Create better lessons quicker
Lihtenštajn: kneževina , Vaduz, Slovenija: Maribor*, Bohinj*, Kranjska Gora Planica, Ljubljana*, Koper* - gl luka, Austrija: kontinentalna država, Dunav, Bečka zavala, Mozartov grad, 9 pokrajina, Gradišćanski Hrvati, Salzburg*, Innsbruck*, Red bull, grad soli, turistički najposjećenija alpska država, vegetacija na katove, alpsko stočarstvo, mljekarstvo, Švicarska : 26 kantona, 4 službena jezika, Jura, Švicarska visoravan, Rajnska luka*, Sjedište UN-a *, Bern*, Zurich*, nož, sir, Nestle, Rolex, skijališta, banke, milka mljekarstvo, njemački jezik, retroromanski jezik,

Leaderboard

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives