Create better lessons quicker
1) A háromszög belső szögeinek összege a) 180 ° b) 360 ° c) 90 ° d) 270 ° 2) A háromszögben egyenlő hosszúságú oldalakkal szemben a) egyenlő szögek vannak b) hegyes szögek vannak c) különböző szögek vannak d) tompa szögek vannak 3) Létezik-e egyenlő szárú tompaszögű háromszög? a) Igen b) Nem 4) Szerkeszthető-e a következő oldalakkal háromszög? Ha igen milyen? 10 cm, 12 cm, 13 cm a) Hegyesszögű b) Derékszögű c) Tompaszögű d) Nem szerkeszthető 5) Szerkeszthető-e a következő oldalakkal háromszög? Ha igen milyen? 7 cm, 24 cm, 25 cm a) Hegyesszögű b) Derékszögű c) Tompaszögű d) Nem szerkeszthető 6) Egy derékszögű háromszög befogói 5 dm és 12 dm. Mekkora az átfogója? a) 8 dm b) 13 dm c) 11 dm d) 10 dm 7) Egy derékszögű háromszög egyik befogója 8 m, az átfogója 170 dm. Mekkora a másik befogó? a) 15 m b) 15 dm c) 9 m d) 19 m 8) Egy derékszögű háromszögben a leghosszabb oldal neve: a) átfogó b) befogó c) c d) magasság 9) A derékszögű háromszögben a befogók négyzetének összege egyenlő a) a magasság négyzetével b) az átfogó négyzetével c) az oldalak összegével d) a háromszög területének felével 10) Melyik Pitagoraszi számhármas a) 5,3,4 b) 2,5,6 c) 7,3,11 d) 5,10,13 11) Van-e olyan derékszögű háromszög, aminek minden oldala egyenlő? a) Igen, van. b) Nincs.

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives