Középkor: lovagok, román és gótikus stílus, hűbéri rendszer, Az uralkodó a királyi tanácsra, húbéreseire támaszkodik , céhek kialakulása, Középkor utolsó időszaka: zsoldos hadsereg, reneszánsz stílus, rendiség, A király megosztja hatalmát a rendi országgyűléssel, bankok kialakulása,

Hűbériség - rendiség

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?