1) Svi ljudi su ravnopravni bez obzira na spol. a) DA b) NE 2) Ruke služe za kretanje, a noge za rad. a) DA b) NE 3) Učenici s invaliditetom moraju se ravnopravno uključiti u život škole. a) DA b) NE 4) Glavni su dijelovi tijela prsti, ruke, noge i vrat. a) DA b) NE 5) Trupom nazivamo ruke i noge. a) DA b) NE 6) Redovitim odlascima liječniku sprječavamo razvoj bolesti. a) DA b) NE 7) Svaki obrok mora biti obilan. a) DA b) NE 8) Doktori pregledavaju pacijente i propisuju im ljekove. a) DA b) NE 9) U zdravom obroku mora biti gazirani sok. a) DA b) NE 10) Kada se pojavi nezgoda ili teža bolest zovemo broj 192 ili 112. a) DA b) NE 11) Kada se pojavi nezgoda ili teža bolest zovemo broj 194 ili 112. a) DA b) NE 12) Duh i tijelo jačamo boravkom u prirodi, odmorom i tjelovježbom. a) DA b) NE 13) Prednja strana glave naziva se stražnjica. a) DA b) NE 14) Dječaci i djevojčice razlikuju se po rukama i nogama. a) DA b) NE 15) Doktor pregledava zube i liječi ih. a) DA b) NE 16) Škole je zdravstvena ustanova a) DA b) NE 17) Ne pridržavanjem higijenskih navika štitimo se od uzročnika bolesti. a) DA b) NE 18) U pravilnoj prehrani zastupljene su raznovrsne namirnice. a) DA b) NE 19) Liječnici izdaju lijekove. a) DA b) NE 20) Kako bismo ojačali duh i tijelo moramo redovno prati zube. a) DA b) NE 21) Osobe s invaliditetom imaju veća prava. a) DA b) NE 22) U jednome danu potrebno je pojesti najmanje pet obroka. a) DA b) NE

2. razred - Dijete, zdravlje, prehrana, zdravstvene ustanove - by Bojan Iličić

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?