1) Koje od ovih država pripadaju Trojnom paktu? a) Njemačka, Francuska i Japan b) Italija, Japan i Sovjetski savez c) Italija, Njemačka i Japan d) Velika Britanija, SAD i Francuska e) Njemačka, Sovjetski savez i Španjolska f) Njemačka, Italija i Jugoslavija 2) Sporazum kojem je Njemačka pripojila Sudete je: a) Rimski ugovor b) Versajski mirovni ugovor c) Rapallski ugovor d) Teheranska konferencija e) Minhenski sporazum f) Pakt o nenapadanju 3) Anschluss je: a) Pripajanje Austrije Italiji b) Pripajanje Austrije Njemačkoj c) Pripajanje Kine Japanu d) Pripajanje Porajnja Francuskoj e) Pripajanje Njemačke Austriji f) Pripajanje Finske Sovjetskom savezu 4) Tko je bio Haile Selasije? a) Talijanski kralj b) Španjolski vođa c) Etiopijski car d) Njemački vođa e) Sovjetski vođa f) Etiopijski Kralj 5) Čija je ovo zastava? a) Španjolska b) Talijanska c) Francuska d) Japanska e) Kineska f) Njemačka 6) Blitzkierg je: a) Brzi prodor vojske u državu b) Parlament u Njemačkoj c) Grad u Njemačkoj d) Logor u Poljskoj e) Ratna mornarica Njemačke f) Rat u rovovima 7) Što se je dogodilo 1. rujna 1939. godine? a) Anschluss b) Abesinijska kriza c) Minhenski sporazum d) Napad Njemačke na Poljsku e) Napad SSSR-a na Finsku f) Njemačka vojska ulazi u Porajnje 8) Maginot linija je: a) Obrambena linija Italije b) Brodska linija SAD i Velike Britanije c) Obrambena linija Francuske d) Brodska linija Japana i SAD e) Kopnena linija Poljske i SSSR-a f) Obrambena linija Japana 9) Napad na Dansku i Norvešku se dogodio: a) 9.4.1939. b) 4.9.1945 c) 9.4.1940 d) 9.4.1939 e) 4.9.1939 f) 9.4.1393 10) Napad na zemlje Beneluxa i Francuske se odvio: a) Preko Ardena b) Preko Alpa c) Preko Pireneja d) Preko kanala Channel e) Preko grada Lyon f) Preko Biskajskog zaljeva 11) Ovo je: a) Neville Chamberlain b) Staljin c) Adolf Hitler d) Benito Mussolini e) Winston Churchill f) Ante Pavelić 12) Bitka za Britaniju je bila: a) Prva bitka s bojnim otrovom b) Prva zračna bitka c) Prva podmorska bitka d) Prva bitka s atomskom bombom e) Prva tenkovska bitka f) Prva bitka u sjevernoj Africi 13) NDH je nastala: a) 1.4.1941 b) 10.4.1914 c) 10.4.1941 d) 4.10.1941 e) 10.4.1942 f) 4.10.1945 14) Ovo je zastava: a) Kraljevine Srbije b) Kraljevine Crne Gore c) Prve Jugosljavije d) NDH e) Kraljevine Italije f) Krajevine Mađarske 15) Kojim ugovorima je Italija dobila teritorij od Zadra do Splita i skoro sve Dalmatinske otoke? a) Milanskim ugovorima b) Zagrebačkim ugovorima c) Napuljskim ugovorima d) Zadarskim ugovorima e) Splitskim ugovorima f) Rimskim ugovorima 16) Dva koncentracijska logora u kojima su ubijani Židovi, Romi i Srbi u NDH su: a) Samobor b) Nova Gradiška c) Jasenovac d) Dugo Selo e) Novska f) Sesvete 17) Napad Njemačke na SSSR se dogodio 22.6.1941.godine pod nazivom Operacija: a) Blitzkrieg b) Barbarossa c) Morski lav d) Overlord e) Sitzkrieg f) Pustinjska lisica 18) Poraz od Njemačke je spriječio: a) Vruće ljeto b) Napad Japana na SAD c) Vjetar d) Hladna zima e) Kiša f) Partizani u NDH 19) Što je se desilo 7.12.1941. godine? a) Napad na Pearl Harbor b) Opsada Lenjingrada c) Stvaranje Antifašističke koalicije d) Napad na Francusku Indokinu e) Španjolski građanski rat f) Kapitulacija Italije 20) Koji je ovo dokument? a) Pakt o nenapadanju sa SSSR-om b) Minhenski sporazum c) Rimski ugovori d) Kapitulacija Italije e) Atlantska povelja f) Sporazum Cvetković-Maček

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?