Julienne - Stribedi tennau iawn o lysiau, Marinad - Hylif/ sbeis cryf i roi blas ar gig a physgod, Lleihau - Dwyshau hylif drwy ei ferwi neu ei goginio, Roux - Cymysgedd o frasder a blawd sy'n sail i saws, Al dente - I'r dant: yn gadarn i'w gnoi, saute - Taflu i mewn i frasder poeth ee tatws saute, Coulis - Saws o buree ffrwythau,

Match up termau coginio 2

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?