Alergedd i glwtin, gwenith, rhyg, barlys - Clefyd Seliac, Alergedd i fath o brotin gluten - Anoddefedd glwten , Alergedd i "peanuts" - Pysgnau, Ddim yn bwyta cig - llysieuol, Ddim yn bwyta cig na chynnyrch llaeth - Vegan, osgoi bwyd nad yw'n kosher, porc - Iddewon, Cig a physgod nad yw'n halal, alcohol - Mwslemiaid,

Flip tiles1 diet arbennig.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?