Irwch - Rhoi saim ar dun fel na fydd yn gludo iddo, Cynheswch - Rhoi gwres y popty ymlaen, Pwyswch - Defnyddio clorian i wybod faint o gynhwysion, Toddwch - Cynhesu menyn, siwgr a suryp, Cymysgwch - Defnyddio llwy bren i'w droi, Tolltwch - Rhoi'r gymysgfa yn y sosban, Craswch - Ei roi i goginio yn y popty, Marciwch - Defnyddio cyllell i'w dorri'n ddarnau, Oerwch - Gaddael iddo gael cyfle i setlo cyn ei godi,

Crossword2 Berfau gorchmynnol gwneud fflapjacks

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?