Create better lessons quicker
Sberm - celloedd sy'n cael eu cynhyrchu ceilliau, Ofari - wyau yn cael eu storio a rhyddhau , pidyn - hwn sy'n gosod semen i corff y ddynes, Groth - ffoetws (babi) yn tyfu yma, mislif - wy yn cael ei ryddhau bob 28 diwrnod, ffrwythloniad - wy a sberm yn ymuno efo'i gilydd, embryo - Pelan o celloedd newydd ar ol ffrwythloniad, Wy - cael eu storio yn y ofari , ofwliad - wy yn cael eu rhyddhau o'r ofari ,

Match up - atgenhedlu

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives

c