Create better lessons quicker
w poniedziałki - on Mondays, we wtorki - on Tuesdays, co poniedziałek - every Monday, co niedzielę - every Sunday, raz w tygodniu - once a week, raz w roku - once a year, dwa razy w tygodniu - twice a week, dwa razy dziennie - twice a day, w weekendy - at weekends, raz w miesiącu - once a month, trzy raz w miesiącu - three times a month,

Backpack 4 (Unit 2, częstotliwość)

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives