1) Poland a) Japonia b) Kolumbia c) Polska d) Włochy 2) Germany a) Polska b) Niemcy c) Włochy d) Ameryka 3) Japan a) Japonia b) Chiny c) Kanada d) Niemcy 4) China a) Chiny b) Ameryka c) Polska d) Kolumbia 5) Canada a) Kolumbia b) Włochy c) Ameryka d) Kanada 6) Colombia a) Polska b) Japonia c) Kolumbia d) Kanada 7) Italy a) Włochy b) Ameryka c) Kolumbia d) Chiny 8) America a) Chiny b) Polska c) Ameryka d) Japonia

Gold Sparks 3 (Unit 5, kraje) KOSMITA

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?