1) Koliko zavičaja razlikujemo u Republici Hrvatskoj? a) 2 b) 4 c) 3 d) 5 2) Koji zavičaj je prikazan na fotografiji? a) nizinski b) primorski c) brežuljkasti d) gorski 3) U kojem zavičaju mi živimo? a) primorskom b) gorskom c) brežuljkastom d) nizinskom 4) Kakvo je zemljište prikazano na fotografiji? a) nizinsko zemljište- nizina b) izdignuto- brežuljkasto zemljište 5) Brežuljkasti zavičaj uglavnom čine: a) gore, planine i doline između njih b) velike ravnice i doline rijeka c) brežuljci i doline između njih 6) Koje životinje žive u brežuljkastom zavičaju? a) smeđi medvjed, vuk, orao b) fazan, lisica, jelen c) dagnje, galeb, plava srdela 7) Tko su ratari ili poljodjelci? a) Ljudi koji se bave uzgojem bilja na poljima. b) Ljudi koji se bave uzgojem stoke na imanju. 8) Tko su stočari? a) Ljudi koji se bave uzgojem bilja na poljima. b) Ljudi koji se bave uzgojem stoke na imanju. 9) Koja su najčešća zanimanja ljudi u brežuljkastom zavičaju? a) turistički radnik, ribar, vinogradar b) šumski radnik, voćar, turističku radnik, ribar c) ratar, vinogradar, voćar, stočar 10) Kakva su naselja u brežuljastom zavičaju? a) mala i raštrkana b) velika, ulice su široke

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?