Create better lessons quicker
1) Koja je od zadanih riječi imenica? a) slikati b) proljeće c) volim 2) Riječi koje opisuju imenicu i odgovaraju na pitanje kakvo je što?, čije je što i od čega je što ? zovu se: a) imenice b) glagoli c) pridjevi 3) Što označavaju glagoli? a) izgled nekoga ili nečega b) bića, stvari i pojave c) radnju , stanje i zbivanje 4) Kojim vrstama riječi pripadaju : tuga, magla,žaba? a) glagoli b) imenice c) pridjevi 5) Što su umanjenice? a) pridjevi b) glagoli c) imenice 6) Uvećanica imenice kamen je: a) kamenina b) kamenčina c) kamenčetina 7) Umanjenica riječi kompas je: a) kompić b) kompasič c) kompasić 8) U rečenici: "U ptičjem malom gnijezdu nalaze se tri jajašca." nalazi se: a) 1 imenica b) 2 imenice c) 3 imenice 9) Tetina je knjiga zanimljiva. Koliko je pridjeva u rečenici ? a) 1 pridjev b) 2 pridjeva c) 3 pridjeva 10) Izbaci uljeza! a) bježati b) brijeg c) branili d) birati 11) Izbaci uljeza! a) sretan b) srebrno c) sretniji d) sreća 12) Označi pravilno napisanu rečenicu! a) Konj je od djeda. b) Od djeda je konj. c) Konj je djedov. 13) Kako glasi pridjev od imenice more? a) morski b) mornarski c) primorski 14) Kako glasi glagol od imenice cvijet? a) cvjetati b) cvjetni c) cvijetati 15) Što je pravilno? a) rijeka sava b) rijeka Sava c) Rijeka Sava

IMENICE, GLAGOLI, PRIDJEVI

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives