Jakie wiązanie powstaje w wyniku połączenia się dwóch cząsteczek cukru? , Jakie grupy funkcyjne występują w monosacharydach?, Disacharydy to? , Cukier znajdujący się w naszych cukierniczkach to? , Podaj funkcje glukozy , Podaj 5 monosacharydów , Polisacharydy to?, Podaj przykład rozgałęzionego polisacharydu, Jaki polisacharyd jest głównym składnikiem szkieletów zewnętrznych stawonogów?, Odczynnik Fehlinga służy do wykrywania....?, Jakie wiązanie występuje w tłuszczu właściwym?, Podaj różnice między kwasami nasyconymi a nienasyconymi, Lipidy ze względu na budowę dzielimy na? , W skład tłuszczu właściwego wchodzą? , Lipidy złożone posiadają ..... główki i .... ogonki. , Tłuszcze to związki hydrofobowe. Czyli? , Podaj funkcje tłuszczy właściwych, Z iloma łańcuchami kwasów tłuszczowych może złączyć się glicerol? .

Theme

Options

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?