ק, ש, ג, ח, ס, ת, ל, ז, ד, ר, ב, ם.

בְּאֵיזוֹ אוֹת מִסְתַּיֶּמֶת הַמִּלָּה?

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?