Jakie znasz typy narracji?, Wymień odmienne części mowy?, Adam czyta list. Przekształć zdanie na stronę bierną., Jakie części mowy zastępuje zaimek?, Jak dzielimy czasowniki ze względu na aspekt?, Podaj przykład przymiotnika w zdaniu?, Co to jest wyrażenie przyimkowe?, Co to jest anafora?, Ile dni trwał akt stworzenia świata?, Wyjaśnij frazeologizm: syn marnotrawny., Opowiedz mit o Dedalu i Ikarze.,  Co oznacza frazeologizm: Syzyfowa praca?, Co oznacza frazeologizm Puszka Pandory?, Wymień trzy tytuły fraszek Jana Kochanowskiego., Komu poświęcił cykl Trenów Jan Kochanowski?, Komu poświęcony jest utwór "Śmierć Pułkownika" Adama Mickiewicza?, Dlaczego Skawiński stracił posadę latarnika?, Czy Marek Winicjusz i Ligia Kalina to postacie historyczne czy fikcyjne?, W jaki sposób Danusia uratowała Zbyszka przed egzekucją?, Jaki utwór wyrecytował Bernard Zygier w czasie lekcji języka polskiego?, Jakie wydarzenia historyczne opisuje "Dywizjon 303" Arkadego Fiedlera?, Co oznacza carpe diem?, Wymień 3 utwory, w których występuje motyw podróży., Wymień 3 utwory, w których występuje motyw ojczyzny., Dosłowne przytoczenie czyjejś wypowiedzi to mowa?.

Egzamin ósmoklasisty- powtórzenie

Theme

Options

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?