1) Akcja pod arsenałem została opisana w: a) "Dywizjonie 303" b) "Quo vadis" c) "Kamieniach na szaniec" d) Wspomnieniach wojennych" 2) Lis i Róża to bohaterowie: a) "Zemsty" b) "Małego Księcia" c) "Opowieści z Narnii" d) "Krzyżaków" 3) Papkin Lew Północy to bohater: a) "Zemsty" b) "Hobbita" c) "Latarnika" d) Kamizelki" 4) Zakochanym można być po: a) pas b) uszy c) zęby d) czubek nosa 5) Lew jest zwykle alegorią: a) władcy b) obżartucha c) jedynego sprawiedliwego d) pyszałka 6) "Święta miłości kochanej ojczyzny/ Czują cię tylko umysły poczciwe!" to: a) apostrofa b) anafora c) metafora d) epifora 7) Bohaterowie "Quo vadis" żyli w epoce" a) starożytności b) średniowiecza c) renesansu d) pozytywizmu 8) "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza to: a) dokument historyczny b) powieść historyczna c) epos d) powieść fantasy 9) Synonimem słowa "za bezcen" jest wyrażenie: a) bardzo drogo b) za darmo c) bardzo tanio d) adekwatnie do wartości 10) Niepodzielny słowotwórczo jest wyraz: a) śledzić b) ptaszyna c) wykuty d) makówka 11) Powtórzenie wyrazów na początku wersów lub ich członów to: a) anafora b) pytanie retoryczne c) apostrofa d) średniówka 12) Partykułę można znaleźć w zdaniu: a) Ach, jego obecność mnie zastrasza! b) Idź bez zwłoki! c) Mówże, słucham. d) A, rozumiem. 13) Co świadczy o tym, że "Pan Tadeusz" jest eposem? a) Występują w nim wyłącznie postaci i wydarzenia historyczne. b) Występują w nim postaci i wydarzenia fikcyjne. c) Czas akcji jest umieszczony na tle przełomowych wydarzeń i występuje inwokacja. d) Występuje mocno zaznaczony punkt kulminacyjny, który jest jednocześnie momentem przełomowym w życiu głównego bohatera. 14) Cechą porównania homeryckiego jest: a) obecność aluzji mitologicznej b) rozbudowanie jednego z jego członów c) przywołanie w nim Homera d) obecność motywów homeryckich 15) Teza, hipoteza, argumenty to elementy: a) charakterystyki b) rozprawki c) artykułu d) dziennika

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?