1) Mi befolyásolta Európa népességének fogyását? a) Az,hogy megbukott a Nyugatrómai Birodalom? b) Az,hogy a mezőgazdaság folyamatosan sokat termelt? c) A háborúk, a járványok, az éhínség. 2) Mi okozta a pestist? a) A kutyák elszaporodása? b) A patkányok bolhái? c) A fertőzött kutak? 3) Mik voltak a Római Birodalom kettéosztása után a részek elnevezései? a) Keleti és Nyugati Birodalom b) Római Birodalom és Bizánci Birodalom? c) Nyugatrómai Birodalom,Keletrómai Birodalom 4) Ki volt az a császár,aki összegyűjtötte és megőrizte a római törvényeket? a) Justinianus b) Constantinus c) Augustus 5) Ki volt az iszlám vallás "szülőatyja"? a) Jézus b) Mohamed c) Gábriel 6) Az iszlám vallás szent könyve a) a Biblia b) a Korán c) az Ószövetség 7) Melyik nép uralkodója volt Nagy Károly? a) a galloké b) a frankoké c) a rómaiaké 8) Ekkor koronázták császárrá Nagy Károlyt a) 622-ben b) 476-ban c) 800-ban 9) Ki volt a legfőbb hűbérúr? a) a király b) a lovag c) a jobbágy 10) Mi volt a tized? a) A torta 1/10-ed része b) A termény 1/10-ed része,amit az egyháznak kellett beszolgáltatni c) A föld 1/10-ed része 11) Kik voltak a lovagok? a) Akik nagyon jól lovagoltak b) Akik nagyon udvariasak voltak c) Katonáskodó, páncélos,lovas hűbéresek 12) Mit jelent a kétnyomásos gazdálkodás? a) Két nyomvonalon mentek a gazdák b) A megművelt föld egyik felét megművelték,a másikat pihentették c) Kétszer kellett megnyomni az ekét,hogy jó mélyre menjen a mag 13) Mit jelent a vad talajváltó gazdálkodás? a) Nagyon gyorsan váltottak a gazdák b) Váltották a talajt jobbra és balra c) Erdőirtással,égetéssel új területeket tettek művelhetővé 14) A jobbágytelek tulajdonosa a) a jobbágy. b) a pap. c) a földesúr.

A középkori Európa világa

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?