Create better lessons quicker
1) Šta je pravilno napisano? a) bajram b) Bajram 2) Šta je pravilno napisano? a) Nova godina b) Nova Godina c) nova Godina 3) Šta je pravilno napisano? a) mostar b) Mostar 4) Šta je pravilno napisano? a) Djevojčice vole: balet, plivanje, trčanje b) Djevojčice vole: balet, plivanje i trčanje c) Djevojčice vole balet plivanje i trčanje 5) Šta je pravilno napisano? a) Dan djeteta b) Dan dijeteta c) dan djeteta 6) Šta je pravilno napisano? a) Prvi maj b) prvi Maj c) Prvi Maj 7) Šta je pravilno napisano? a) Dječaci vole fudbal, boks, biciklizam b) Dječaci vole: fudbal boks i biciklizam c) Dječaci vole: fudbal, boks i biciklizam 8) U kojoj rečenici su riječi pravilno poredane? a) ima Amra medu b) medu Amra ima. c) Amra ima medu. d) ima medu Amra. 9) Koji naziv praznika/blagdana je pravilno napisan? a) Božić b) Nova Godina c) Dan Žena d) prvi Maj 10) Koja rečenica je pravilno napisana? a) emir ima: knjigu, zeca i loptu. b) Emir ima knjigu, zeca i loptu. c) Emir ima knjigu zeca i loptu. d) Emir ima: knjigu zeca i loptu.

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives