1) Wskaż imiesłów przymiotnikowy czynny a) piękny b) gorący c) czytając d) czytający e) zapytawszy f) kręta 2) Imiesłowy przymiotnikowe czynne tworzymy od  a) tylko od czasowników dokonanych b) tylko od czasowników niedokonanych c) od czasowników dokonanych i niedokonanych d) nie ma znaczenia od jakich czasowników e) od przymiotników f) od różnych części mowy 3) Imiesłowy przymiotnikowe bierne tworzymy od a) przymiotników b) od przysłówków c) tylko od od czasowników dokonanych d) tylko od czasowników niedokonanych e) od czasowników dokonanych i niedokonanych f) od zaimków 4) W której grupie znajdują się przyimki a) i, oraz, ale , lub b) on, jego , któryś, moje c) hej, bęc, bum, halo d) w, pod, nad, do e) no, -że, -li , niech, -by f) trzy, siedem, dwa 5) Liczebniki zbiorowe to a) trzynaście, dwa, osiem b) piętnasty, drugi, pierwsza c) któryś , kilka, wielu d) trzy czwarte, pół, połowa e) siedmioro, dwoje, czworo 6) Liczebniki porządkowe to a) siedmioro, dwoje, czworo b) któryś , kilka, wielu c) piętnasty, drugi, pierwsza d) trzy czwarte, pół, połowa e) trzynaście, dwa, osiem 7) Podmiot szeregowy występuje w zdaniu a) Karolina kupiła mleko i jajka. b) Zebra wyleciała na oślep z klatki. c) Karolina z Magdą wyszły z kina. d) Dorota oglądała na wystawie piękne buty i sukienkę. e) Zielone, piękne jabłka leżały na drewnianej tacy. f) Czytałam gazetę , która leżała na parapecie. 8) Podmiot domyślny występuje w zdaniu a) Piękny beagiel biegał po podwórku. b) Kupiłyśmy zielonego arbuza. c) Kasia czytała świetną książkę. d) Ptaszek wyleciał z gniazda. e) Marek i Karol poszli do sklepu. 9) Podmiot logiczny występuje w zdaniu a) Białe firanki wiszą na oknie. b) Starsza pani sprzątała mieszkanie c) Zielone, piękne jabłka leżały na drewnianej tacy. d) We wrześniu pojedziemy do babci. e) W rzekach przybywa wody. 10) Czasowniki dokonane występują w szeregu a) czytałam, myślę, sprzątałyśmy b) zepsułam, mówi, sprząta c) Posprzątałam, wykupił, namówiliśmy d) przybywa, przytul, trzymam e) kupiłam, pakowali, rysowali f) kupuję, osierocę, śpiewał 11) Tryb rozkazujący występuje w zdaniu a) Czy kupisz mi książkę? b) zakupimy nowe zeszyty. c) Śpiewamy hymn narodowy. d) Niania opiekuje się małym brzdącem. e) Posprzątaj papiery ze stołu. 12) Partykuły występują w szeregu a) nie, niech , -by, no b) do, przez , w, z ,po c) obok, nad, ona, mój d) zatem, czy, za, i. oraz e) czytałam, przy ona, do f) nie, za, obok, oni 13) Odpowiednia kolejność : partykuła, zaimek, rzeczownik, przyimek, spójnik, występuje w szeregu a) do, koło, przy jego, w b) czy, do , mama, i, nad c) w, nad, ząb, oni, i d) nie, oni, dom, przez, oraz e) but, ząb, do , nad, któryś 14) Czasownik w trybie przypuszczającym a) sprzedałam b) kup c) narzuciłbyś d) zapisali e) mów 15) Który przymiotnik stopniuje się nieregularnie? a) ciężki b) mądry c) piękna d) słony e) duży 16) Dopełnienie odpowiada na pytania a) kto co? b) komu czemu? c) kogoco? d) z kim z czym? e) kogo czego? 17) Kasia rano posprzątała swoje mieszkanie. Wytłuszczony wyraz to a) podmiot b) orzeczenia c) przydawka d) dopełnienie e) okolicznik 18) Kasia rano posprzątała swoje mieszkanie. Wytłuszczony wyraz to a) orzeczenie b) podmiot c) przydawka d) dopełnienie e) okolicznik miejsca 19) Kasia rano posprzątała swoje mieszkanie. Wytłuszczony wyraz to a) orzeczenie b) okolicznik czasu c) podmiot d) dopełnienie e) przydawka 20) Kasia rano posprzątała swoje mieszkanie. Wytłuszczony wyraz to a) okolicznik sposobu b) podmiot c) okolicznik miejsca d) okolicznika czasu e) orzeczenie

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?