Create better lessons quicker
Изпозлва се от Excel - Таблица, Получава се при пресичане на ред с колона - Клетка, Графична интерпретация на данни - Диаграма, Буква на колоната и номера на реда - Адрес, Връзка между клетки - Формула, Именувана съвкупност от данни - Файл,

Понятия в Excel

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives

c