1) Prijatelj je: a) ljubav b) sigurnost c) ogovaranje d) iskrenost e) mržnja f) ljubomora 2) Prijateljstvo a) izgrađuje b) uči c) iskorištava d) uništava e) veseli 3) sretan sam kada me a) čuvaš b) poštuješ c) učiš d) voliš e) si ti sretan f) ogovaraš 4) volim a) tuču b) ružne riječi c) smijeh d) igru e) kad si zločest f) kad me voliš

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?