Odiseja - Homerov ep u kojem je je opisao lutanja Odiseja, Agamemnon - Mikenski kralj čija se posmrtna zlatna maska čuva, Heleni - Drugi naziv za Grke, Troja - Ilij ili ..., Knos - Glavni grad na Kreti, Kiklopi - Prema legendi bedeme Mikene gradili su ..., Bik - Sveta životinja na Kreti, Paris - Onaj koji je oteo Helenu, Lavlja vrata - Ulaz u Mikenu zove se ..., Labirint - Građevina s puno prostorija i Hodnika, Ilijada - Homerov ep u kojem je opisan Trojanski rat, Kreta - Otok poznat po Minotauru, Minotaur - Čudovište s glavom bika i ljudskim tijelom,

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?