Ciceronova žena se zvala - Terencija, Pismo koje piše Terenciji nastalo je u - Solunu, Ciceronova kći se zvala - Tulija, Ciceron se više pribojavao - Krasa, Ciceronov sin se zove - Ciceron, Terencija je bila u hramu božice - Veste, Tko je u tekstu homo officiosus - Valerius, Koji je uobičajeni početak pisma - S.D., Kako obično završava pismo - Vale! Valete!,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?