Eneja - trojanski junak, praotac rimskog naroda, Rea Silvija - majka Romula i Rema, Proka - Amulijev i Numitorov otac, Mars - bog rata, Vestalke - svećenice božice Veste, Askanije Jul - osnivač Albe Longe, Alba Longa - grad u pokrajini Lacij,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?