rzeczownik - szczęście, partykuła - no, wykrzyknik - hej!, czasownik - rozmawialiby, liczebnik - sześcioro, przysłówek - jutro, przymiotnik - pomarańczowy, imiesłów przymiotnikowy czynne - krzyczące, imiesłów przymiotnikowy bierny - lubiany, zaimek rzeczowny - wy, zaimek przymiotny - który, zaimek przysłowny - wtedy, zaimek liczebny - ile, imiesłów przysłówkowy współczesny - śpiewając, imiesłów przysłówkowy uprzedni - robiwszy, konstrukcja strony biernej - został pomalowany, spójnik - ponieważ, przyimek - obok, bezokolicznik - chodzić,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?