Kot - Wyraz podstawowy, Kotek - Wyraz pochodny, -ek - formant, ø - formant zerowy, a:ą - oboczność,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?