מליכות חשמל - תכונה, מליכות חום - תכונה, ברק - תכונה, שקיפות - תכונה, חוזק - תכונה, קשיות - תכונה, מסיסות - תכונה, מצב צבירה - תכונה, אלסטיות - תכונה, צמיגות - תכונה, פלסטיות - תכונה, נחושת - חומר, פלסטיק - חומר, פלדה - חומר, חמצן - חומר, גומי - חומר, זכוכית - חומר, מטבע - גוף, שולחן - גוף, מחשב - גוף, מטאטא - גוף, מימן - חומר, חלון - גוף, אצבע - גוף, ירח - גוף,

חומרים, תכונות, גופים

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?