Create better lessons quicker
1) Što je na fotografiji? a) mahovina b) lišaj c) ljiljan 2) Koje biljke su žitarice? a) kupus, rajčica i mrkva b) pšenica, riža i raž c) mandarine, grožđe i jabuke 3) Dijelovi stabla su: a) krošnja, stablo i korijen. b) stabljika, cvijet i list. c) plod, list i korijen. 4) Domaće životinje pripitomljene su od divljih životinja. a) TOČNO b) NETOČNO 5) U koje godišnje doba je travnjak najbujniji? a) proljeće b) ljeto c) jesen 6) U kojim šumama rastu grmovi bazge, lijeske, kupine i dr. a) vazdazelenim b) listopadnim 7) Što je plod bora? a) češer b) žir c) cvijet 8) Odaberi šumske životinje.  a) konj, vuk i vjeverica b) srna, vuk i vjeverica c) srna, ovca i vjeverica 9) Vuk je zaštićena životinja. a) TOČNO b) NETOČNO 10) Koji je najstariji nacionalni park u RH? a) Krka b) Brijuni c) Plitvička jezera

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives