kuća, škola, pas, čaša - OPĆE IMENICE, drugi, sedmi, petsto petnaesti - REDNI BROJEVI, jedan, dva, tri, četiri - GLAVNI BROJEVI, žut, dobar, mudar, pospan - OPISNI PRIDJEVI, Zagreb, Split, Marko, Mirko - VLASTITE IMENICE, zagrebački, splitski, Markov - POSVOJNI PRIDJEVI, ja, ti, on, ona, ono - OSOBNE ZAMJENICE, pjevati, učiti, pisati... - GLAGOLI,

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?