αἰέν ἀριστεύειν - Πάντα να αριστεύεις, Γηράσκω δ' αἰεὶ πολλά διδασκόμενος - Γερνώ, μαθαίνοντας πάντα πολλά, Πᾶν μέτρον ἄριστον - Να αποφεύγουμε τις ακρότητες και να τηρούμε το μέτρο στον βίο μας, Πάταξον μέν, ἄκουσον δέ - Χτύπα με αλλά...άκουσέ με, Γνῶθι σαὐτόν - Γνώρισε τον εαυτό σου, Έν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα - Ένα ξέρω ότι δεν ξέρω τίποτα, Ἑνὸς κακοῦ μύρια ἕπονται - Μία συμφορά την ακολουθούν πολλές άλλες, Τὸ λακωνίζειν ἐστιν φιλοσοφεῖν - Το να μιλά κάποιος σύντομα και περιεκτικά είναι φιλοσοφική στάση και άποψη ζωής,

Παίζω με την Μύρτιδα - Γ`1 2ο Δ.Σ Νέας Ερυθραίας

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?