Create better lessons quicker
Sverige hade varit kristet i ca 500 år, men bytte man inriktning från att vara [katolskt] till att vara [protestantiskt]. Gustav Vasa tog hjälp av prästen [Olaus Petri]. Han hade träffat [Martin Luther] i Tyskland och spred hans lära i Sverige. Kyrkan gick från att vara [rik] till att bli [fattigare]. En som tjänade på detta var kungen [Gustav Vasa]. När munkarna kördes iväg försvann sjukvården de bidragit med, föräldralösa barn och gamla fick bo på[hospitalet]. Prästen pratade [svenska], så folket skulle förstå vad [bibeln] handlade om. Folket fick sitta på [bänkar] i [kyrkan]..

Kyrkan i Sverige på 1500-talet

Created bystefan

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch Template

Interactives