מה לא ידעת שהוא טיט ומצאת בו מרגנית?, מה מצאת ולא ידעת כמה שוויו? מה כרגע אתה מוצא ולא יודע כמה שוויו?, לאיזה סוחר הלכת, כי משהו הפעים אותך?, מה אתה מראה, שבעבורו חושבים אותך לאדם עשיר?, מתי בחייך משרת נאמן השליך לים מרגלית שחשבת שהיא שלך?, על מה אתה שמח וזה תלוי בדבר?, מי הראה לך משהו, ואת חושבת שהוא עשיר גדול?, איזה חלום עוזר לך לעיכול?, מה איבדת ואתה מעמיד פנים?, מה גילית שהוא שלך, והא ראיה שהוא שלך?, מה היה צריך שמישהו ישליך מהחלון, כדי שתמצא?, מהי ׳הקפיטניות׳ בחייך, שאת שטה איתה?, מתי משהו קרס, ומישהו או משהו הופיע משומקום/מסדר אחר?.

מעשה מעני אחד: קלפים מטורפים

Leaderboard

Random cards is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?