1) Koje je najkrupnije mjerilo? a) 1 : 25 000 b) 1 : 100 000 c) 1 : 1 000 000 d) 1 : 500 000 2) Izohipse su crte koje povezuju mjesta istih ____________________. a) duljina b) visina c) dubina d) širina 3) Koje mjerilo odgovara opisu : 1 cm na karti prikazuje 1 km u prirodi ? a) 1 : 50 000 b) 1 : 500 000 c) 1 : 25 000 d) 1 : 100 000 4) Koji su geografski elementi topografske karte? a) mjerilo i granice b) vode i reljef c) geografska mreža i mjerilo d) vegetacija i okvir karte 5) U kojem oceanu se sijeku početni meridijan i ekvator? a) Tihom b) Indijskom c) Južnom d) Atlantskom 6) Paralela 45 stupnjeva sjeverne geografske širine prolazi kroz _______________. a) Zagreb b) Vukovar c) Senj d) Opatija 7) Na karti mjerila 1 : 50 000 udaljenost između dva grada je 7 cm. Kolika je zračna udaljenost tih gradova? a) 3 km b) 35 km c) 3.5 km d) 0.35 km 8) Azimut zapada iznosi ________ stupnjeva. a) 250 b) 270 c) 180 d) 360 9) Azimut jugoistoka iznosi _________stupnjeva. a) 225 b) 45 c) 135 d) 315 10) Koju geografsku dužinu ima Europa? a) Istočnu b) Zapadnu c) Istočnu i zapadnu d) Sjevernu

Geografske karte i orijentacija

Theme

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?