revízió - Valamilyen tárgyalás újratárgyalását, felülvizsgálatát követelő politikai irányzat., irredentizmus - Olyan politikai mozgalom, mely az ország elvesztett területeinek visszaszerzésére törekszik., Egységes Párt - A Kisgazdapárt és a Keresztény Nemzeti Egyesülés Párt fúziójából létrejövő új párt, ami a Horthy-korszakban minden választást megnyert a Horthy-korszakban., Numerus Clausus - Olyan törvény, ami korlátozza valamely intézménybe vagy testületbe felvehető személyek számát etnikai, nemi vagy vallási alapon., nyílt szavazás - Szavazás olyan formája, amikor a választópolgár egy bizottság előtt kénytelen bejelenti, kire kíván szavazni., kultúrfölény - A Klébersberg Kunó által bevezetett kulturális program, mely azt a célt szolgálta, hogy a magyar nemzetnek kulturális és tudományos teljesítményével kell a szomszédos országok fölé nőnie., Nyugat - Jelentős irodalmi folyóirat, ami nagy szerepet játszott a fiatal írók felkarolásában., kisantant - Csehszlovákia, Románia és a Szerb--Horvát-Szlovén Királyság kölcsönös megállapodási szerződése Magyarország ellen., propaganda - Valamilyen eszme vagy nézet tudatos, tervszerű megismertetése, népszerűsítése, megkedveltetése., Úri középosztály - Széles társadalmi réteg a Horthy-korszakban, ahova a magas rangú hivatalnokok, középbirtokosok, értelmiségiek tartoztak, Arisztokraták - Főhercegi vagy bárói ranggal rendelkező nagybirtokos elit, akik az ország leggazdagabbjait adták., nyilas mozgalom - Szálasi Ferenc nevéhez köthető szélsőjobboldali nézeteket valló pártok együttes kezdeményezése.,

Fogalom felismerés (Horthy-korszak)

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?