Igaz: A Horty-korszak legfőbb külpolitikai törekvése a trianoni békeszerződés revíziója volt., A Horthy-korszakban a különböző társadalmi osztályokba tartozók más megszólítást kaptak., A Horthy-korszakban a keresztény-nemzeti értékekre építettek., A Horthy-korszakban a vidéki városokban csak nyíltan szavazhattak., A levente- és cserkészmozgalmak a testi nevelésben kaptak nagy szerepet., Hamis: A Horthy-korszakban a lakosság több mint fele választójoggal rendelkezett., A Horthy Miklós kormányzó nemesi rangot is adományozhatott., A Numerus Clausus nevű törvény csak a zsidókat korlátozta az egyetemeken., A gazdasági válság nem éreztette különösebben hatását Magyarországon., A nyilas mozgalom vezetője Bajcsy-Zsilinszky Endre volt., Az első bécsi döntés értelmében Észak-Erdély visszakerült Magyarországhoz., Bethlen István Németországgal örökbarátsági szerződést kötött., A Népszövetségbe való felvételt Teleki Pál kezdeményezte.,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?