Kommunikáció - Tájékoztatás,párbeszéd,társas érintkezés,információk cseréje,egy erre szolgáló eszköz vagy jelrendszer segítségével., Kód - üzeneteket kifejező jeleket nevezzük kódnak., Írás - A nyelv segítségével kifejezett gondolatok rögzítésére szolgáló egyezményes grafikai jelek rendszere, hangjel - Olyan, előzetesen meghatározott jelentésű akusztikus jel, amelyet természetes vagy szintetizált emberi beszédhang alkalmazása nélkül bocsát ki az arra szolgáló eszköz., szóbeli kommunikáció - Előre meghatározott formájú, természetes vagy szintetizált emberi hangon történő közlés., kézjel - Az irányítást végző személy karjának vagy kezének előzetesen meghatározott jelentésű mozgása vagy helyzete, amely veszélyt, illetve szükséges tevékenységet jelez.,

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?