Nominativ - Tko? Što?, Genitiv - Koga? Čega? (nema), Dativ - Komu? Čemu?, Akuzativ - Koga? Što?, Vokativ - Oj! Ej!, Ablativ - Čime? ,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?