Nacionalizacija - pretvaranje privatnog vlasništva u državno vlasništvo, boljševik - sovjetski komunist, federacija - savezna država, čistka - isključivanje političkih protivnika i "nepodobnih" ljudi iz stranke i političkog života neke zemlje, totalitarizam - način vladavine u koj država pod vlašću neke stranke/skupine kontrolira javni život. ograničava slobode i onemogućava inicijativu građana, dikatura - neograničena vlast pojedinca, državni udar - nasilna promjena vlasti, rušenje režima bez građanskog rata, Gulag - logor, kult ličnosti - pretjerano izražavanje poštovanja prema nekome, pokoravanje toj osobi,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?