1) 2,346 כמה עשרות במספר a) 4 עשרות b) 46 עשרות c) 234 עשרות d) 3 עשרות 2) 3,400 כמה עשרות במספר? a) 0 עשרות b) 400 עשרות c) 34 עשרות d) 340 עשרות 3) כמה מאות יש במספר 4,000 a) 0 מאות b) 40 מאות c) 400 מאות d) 4מאות 4) כמה אחדות יש במספר 450? a) 450 אחדות b) 0 אחדות c) 4 אחדות d) 50 אחדות 5) מהי ספרת היחידות במספר 986? a) 986 b) 8 c) 86 d) 6 6) מהו ערך הספרה 6 במספר 5,688? a) 6 עשרות b) 5 c) 688 d) 600 7) כמה אלפים יש במספר 8,800 a) 800 b) 8,000 c) 8 d) 80 8) מהי ספרת המאות במספר 7,890? a) 800 b) 8 c) 78 d) 780

חידון מבנה המספר וערך הספרה- כיתה ג

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?