adjust - wyregulować, battery - bateria, battery life - czas pracy baterii, break down - popsuć się, button - przycisk, digital camera - cyfrowy aparat fotograficzny, charger - ładowarka, connect - połączyć, device - urządzenie, fix - przytwierdzić, headphones - słuchawki, manual - instrukcja obsługi, on - włączony, off - wyłączony, on-off switch - włącznik i wyłącznik, photocopier - kserokopiarka, plug in - podłączyć do prądu, unplug - odłączyć od prądu, remote control - pilot na przykład do telewizora, shuttle - kursujący wahadłowo środek transportu, socket - gniazdko, switch on - włączyć, switch off - wyłączyć, technology - technika,

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?